Přihláška a platba

Ceny poukazu (jednotlivé slevy se nesčítají)

Celková částka za 15 dní pobytu: 3 000 Kč
Pro každého druhého a dalšího sourozence: 2 900 Kč
Pro členy PS Hraničář: 2 800 Kč

Platba

Bankovní účet: 189093801/0300
Termín uhrazení (nejdéle): 31. 6. 2019
Variabilní symbol: Datum narození táborníka (popis níže)

Variabilní symbol (nutné vyplnit)

Jako variabilní symbol uveďte číslo 19 a datum narození táborníka. Např. pro narození dne 02. 05. 2004 je VS 19020504. Výsledné číslo musí mít vždy 8 číslic. Pokud provádíte platbu za více táborníků, uveďte variabilní symbol za libovolného táborníka.

Pokud variabilní symbol při platbě neuvedete nebo jej uvedete špatně, povedeme Vaši přihlášku jako neuhrazenou a místo rezervované pro vaše dítě může být obsazeno jiným účastníkem.

Odeslání přihlášky

Řádně vyplněnou “Přihlášku” (2 listy) a “Souhlas se zpracováním osobních údajů” (1 list) odešlete nejpozději do 31. 5. 2019 na adresu uvedenou níže (kontaktní osoba). Přihlášky budou vyřizovány v došlém pořadí, případně podle včasnosti uhrazení výše uvedené částky za pobyt na náš běžný účet
až do naplnění kapacity tábora. Dokumenty je možné zaslat i jako sken e-mailem. V každém případě je však nezbytné přihlášku do 31.6. 2019 zaslat poštou nebo předat osobně.

Kontaktní osoba (přihlášky)

Marek Koryťák
Červená Voda 451
561 61 Červená Voda

Telefon: 605 763 947 (po 18:00)
E-mail: info@tabor-domasov.cz

Www (průběžné informace)

E-mail: info@tabor-domasov.cz
Www: www.tabor-domasov.cz

Pokyny pro rodiče

Bližší informace o konání tábora vám budou zaslány na uvedený e-mail nejpozději do 31. 6. 2019.
V pokynech obdržíte informace o dopravě na tábor a z tábora. Seznam věcí, které sbalit do kufru a další dokumenty k vyplnění (např. potvrzeni od lékaře apod.).

Potvrzení o pobytu dítěte na ozdravném pobytu

Většina pojišťoven nabízí proplacení celé nebo částečné částky za pobyt dítěte na ozdravném pobytu.
V našem případě na letním táboře. Zjistěte si u vaší pojišťovny, zda vám tuto možnost nabízí a pokud ano, jaké má podmínky na proplacení.

Na námi vydaném potvrzení pro pojišťovny dostanete následující údaje. Jméno, adresu a datum narození táborníka (bez RČ, které nemáme k dispozici). Dále uhrazenou částku za pobyt, termín pobytu, iniciále organizátora (název, adresa, IČO), datum vystavení potvrzení a podpis našeho zástupce
s razítkem organizace.

Pokud vaše pojišťovna vyžaduje speciální formulář, předejte nám jej u předání táborníka v den zahájení tábora nebo kdykoliv před zahájením tábora.

WWW.TABOR-DOMASOV.CZ

Na těchto webových stránkách naleznete vždy aktuální informace. Před táborem na web vyvěšujeme informace o dopravě, pokyny pro zákonné zástupce a podobně.

V průběhu tábora na web umísťujeme kroniky za každý den, jejichž obsah tvoří popis toho, co zrovna děláme doplněné o fotky z daného dne. V poslední době se nám daří web udržovat “čerstvý” v rámci hodin. Tedy, co ráno děláme, vidíte na našem webu již kolem poledne.

Máme také skupinu na Facebooku, kde rovněž udržujeme aktuální informace o dění na táboře.
Na Facebook se dostanete přes odkaz www.tabor-domasov.cz/facebook.

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Do hlubin vesmíru