Po stopách Kryštofa Kolumba

Kronika

Průzkum okolí

První noc na táboře jsme všichni bez problémů zvládli. Ráno nám malinko mrholilo, ale teplé kakao s vánočkou nás zahřálo. Dopoledne jsme vyrazili prozkoumat okolí našeho tábořiště, podle mapky z deníku. Cestou jsme nacházeli další útržky, které jsme skládali dohromady. Z nich jsme se dozvěděli spoustu rad o tom, jak Kryštof Kolumbus vedl svoji výpravu. Budou pro naše putování velkou inpirací !

Odpoledne

Dopoledne jsme měli rychlovku - krátkou hru kterou jsme zvládli bez pomoci našich kapitánů. Podle indicií v táboře jsme každá posádka vyběhli pro malý zlatý poklad. Po obědě se rozpršelo trochu víc, a tak jsme se sešli v jídelně. Pomáhali jsme vyřešit zločin v královském paláci, do kterého bylo zapleteno několik podezřelých. Déšť ustupuje, uvidíme co ještě dnes stihneme.

Večer

Odpoledne jsme stihli odběhnout náš letošní první závod jednotlivců, zatím jen kratší okruh blízko tábora. Na večerním nástupu jsme se dozvěděli výsledky našich klání a plán na příští den - dokončíme poslední přípravy, abychom mohli konečně vyplout na naši velkou cestu ! Večer jsme se uložili ke spánku a někteří z nás měli svoji letošní první noční hlídku.

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Po stopách Kryštofa Kolumba