Po stopách Kryštofa Kolumba

Kronika

Mycí den

Dnešní den byl věnován kompletní očistě našich těl. Měli jsme plné ruce práce s topením, mytím a česáním. Nehráli jsme žádnou bodovanou hru, ale bavili jsme se na spoustě aktivit přímo v táboře. Nechyběla populární “hospoda”, turnaje, dokonce i na taneční bál se dostalo. Takhle vymydlení se zítra nemusíme stydět jít ukázat do světa - půjdeme na celodenní výlet. Zítra očekávejte zprávy a fotky až odpoledne, kdy se výprava vrátí zpět do tábora. Ahoj !

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Po stopách Kryštofa Kolumba