Kurz čar a kouzel Harryho Pottera

Kronika

Dopoledne

Po budíčku ještě chvíli drobně pršelo, ale déšť brzy ustal a dokonce už je vidět modrá obloha. Na nástupu nám naši prefekti předvedli, jak se dá i bez kouzel udržovat tábor v čistotě a řádně třídit. Zbytek dopoledne jsme strávili výrobou vlajek našich kolejí. Zbyl čas i na drobné hry po táboře. Teď si užíváme polední klid a těsíme se na odpoledne.

Kouzelní tvorové

Počasí nám přeje, vysvitlo sluníčko a odpoledne jsme mohli vyběhnout do lesa hledat kouzelné tvory. Dostali jsme jejich popis a měli jsme za úkol od každého z nich přinést ingredienci do lektvaru pro profesora Snapea. Tvorové byli nepřehlédnutelní a tak jsme úkol snadno splnili.

Odpoledne

Ze získaných surovin jsme si vyzkoušeli uvařit naše první lektvary. Na večerním nástupu jsme předvedli vlajky a pokřiky svých kolejí. Dostali jsme také první vzkazy od vás - děkujeme! Zbyl nám i volný čas na vybíjenou, fotbal a podobné aktivity v táboře které kdo chtěl.

vlajky

Nástup s vlajkami našich kolejí

Bludičky

I druhý večer jsme usedli k táborovému ohni. Po nezbytné hymně a několika táborových písničkách nás prefekti odvedli do lesa. Dostali jsme za úkol projít trasu mezi bludičkami, které nás zkoušely záludnými otázkami. Všichni jsme prošli a uložili se ke spánku.

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Kurz čar a kouzel Harryho Pottera