Kurz čar a kouzel Harryho Pottera

Kronika

Závod jednotlivců

Ráno po nástupu jsme hráli dvě senzační hry - hrábě (úklid papírků po táboře) a škrábání brambor. Moc nás bavily, rádi bychom je hráli i doma :-) Na dopoledním programu byl závod jednotlivců po trase v okolí tábora, který prověřil naše znalosti příběhu Harryho Pottera. Ve zbytku času probíhala různá klání mezi kolejemi.

Kurz létání na koštěti

Odpoledne jsme absolvovali kurz létání na koštěti. Obešli jsme všechna stanoviště v lesích okolo tábora. Naučili jsme se koště přivolat, jak na něj nasednout i jak přistát. Určitě se nám to bude hodit při famfrpálovém zápase. Na večer je v plánu oheň, těšíme se!

Nástup a oheň

Večer proběhl slavnostní nástup, na kterém jsme kromě výsledků a diplomů dostali první balíky od vás - děkujeme, posílejte dál :-) Dnešní den jsme poté zakončili u ohně postaveného jednou z našich kolejí. Dozpíváme poslední písničky a uložíme se ke spánku. Dobrou noc!

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Kurz čar a kouzel Harryho Pottera