Kurz čar a kouzel Harryho Pottera

Kronika

Hledání postav

Hezké slunečné ráno! Dopoledne jsme měli na programu závod jednotlivů - najít známé postavy z našeho příběhu a ve správném pořadí získat jejich podpis. Naběhali jsme se po lese tam a zpátky, ale úkol jsme všichni splnili. Jako obvykle se souběžně konala různá mezioddílová klání.

Bitva o Bradavice

Odpoledne profesorský sbor rozhodl, že bude třeba trénovat pro případ napadení Bradavic. Svedli jsme tedy mezi sebou velkou lesní bitvu. Pro znalce našich táborů jde o starou dobrou “Sudoměř” letos opět jinak :-) Rozdělili jsme se na dvě poloviny a hlavní cíl byl ubránit vlastní vlajky a ukořistit co nejvíc cizích. Vyřádili jsme se do sytosti a víme, že se žádného protivníka nemusíme bát!

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Kurz čar a kouzel Harryho Pottera