Kurz čar a kouzel Harryho Pottera

Kronika

Blokáda

Dopoledne se odehrála jedna z našich nejoblíbenějších her - blokáda. Čarodějové a čarodějky tentokrát dopravovali suroviny na výrobu lektvaru napříč širokým okolím tábora. Aby to neměli tak jednoduché, cestou je pronásledovali mozkomorové kteří jim chtěli uloupit jejich zboží. Hra se vydařila, vyběhali jsme se víc než dost.

Divadlo

Odpoledne pro nás sehráli prefekti a ostatní dospělí divadlo - celý příběh prvního dílu Harryho Pottera. Po táboře vám nabídneme celý sestříhaný záznam, zatím na ukázku pár fotek.

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Kurz čar a kouzel Harryho Pottera