Kapacita tábora je již naplněna.
Všechny došlé přihlášky budeme evidovat jako náhradníky.

Po stopách Kryštofa Kolumba

Tábornice, táborníci!
Chcete zažít dobrodružnou výpravu po moři? Odvážíte se budovat osady na americkém pobřeží?
Přidejte se k nám!

Vážení rodiče, kamarádi,

Letošní tábor plánujeme na termín 31. 7. 2021 - 14. 8. 2021 opět na základně v Domašově. Celotáborová hra nese název “Po stopách Kryštofa Kolumba”. Jako vždy bude na Vaše děti čekat spousta tematických her a zkušený tým dospělých.

Jsme si vědomi, že současná celospolečenská situace spojená s pandemií Covidu není nakloněna hromadným akcím typu letní tábor. Nicméně pevně věříme, že podmínky pro pořádání tábora v letošním roce budou nastavené tak, že nám dovolí tábor uspořádat. V uplynulém roce jsme se připravovali na fungování letního tábora v této situaci. Zároveň provozovatel přizpůsobil táborovou základnu v Domašově v loňském roce tak, aby provoz vyhovoval náročnějším hygienickým požadavkům na pořádání těchto zotavovacích akcí pro děti i v této nelehké době.

Přihlášku včetně pokynů pro přihlášení na letošní tábor naleznete na příslušném odkazu na našich webových stránkách. Pokud máte zájem Vaše dítě s námi poslat tento rok na tábor, prosím, pošlete nám zpět vyplněnou a podepsanou přihlášku na e-mailovou adresu info@tabor-domasov.cz (stačí elektronicky, zasílat poštou není nutné), abychom Vám mohli garantovat místo na našem táboře. Kapacita tábora je 80 dětí.

Základní cena poukazu je pro letošní rok stanovena na 3100 Kč. Zachována je možnost slevy 200 Kč pro členy naší pionýrské skupiny nebo 100 Kč pro druhého a každého dalšího sourozence.

Kvůli vyšší dynamičnosti tábora nepřijímáme na tábor děti předškolního věku. Podmínkou účasti dítěte na táboře je tedy ukončená první třída základní školy. Zároveň preferujeme účast dětí, které s námi na táboře stráví celých 14 dní. Mezi tyto případy zahrnujeme i děti, které dorazí na tábor o jeden den později, než je oficiální datum zahájení tábora, nebo odjedou o jeden den dříve, než je oficiální ukončení. Děti, které budou moci zůstat na táboře kratší dobu, budou na tábor přijaty až v případě, že nenaplníme kapacitu tábora dětmi s pobytem po celých 14 dní. 

Zároveň Vás již nyní upozorňujeme na pravidla týkající se možného výskytu vší. Poslední roky se u dětí stále častěji objevují vši už při příjezdu na tábor. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste dětem před táborem hlavy řádně (i několikrát) zkontrolovali. Při předání dítěte na tábor dojde ke kontrole vší a hnid. Děti, které budou jevit známky výskytů vší nebo hnid, nebudou na tábor přijaty a budou vráceny zákonným zástupcům.

Pro letošní rok jsme připravili dvě možnosti přepravy dětí na tábor - buď společně autobusem z Červené Vody, nebo dopravou po vlastní ose na tábor. Stejným způsobem budeme řešit i možnosti dopravy dětí z tábora.

Rozhodným okamžikem pro potvrzení účasti bude datum zaplacení poukazu. To znamená, že samotné zaslání přihlášky negarantuje účastnické místo na táboře. Pokud bychom tábor nemohli uspořádat z důvodu protiepidemických opatření, garantujeme vrácení plateb v plné výši.

Aktuální informace Vám budeme přinášet na webových stránkách https://www.tabor-domasov.cz/. Na Facebooku nás můžete sledovat v naší skupině (https://www.tabor-domasov.cz/facebook). V případě dotazů pište na 4gsyQOQlW9BBM2eeWlBFO1p.

Děkujeme a těšíme se na Vás i Vaše děti!

Za PS Hraničář Červená Voda
Radim Hujer Fojtík

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Po stopách Kryštofa Kolumba