Kurz čar a kouzel Harryho Pottera

Děkujeme vám za projevenou důvěru při organizaci letošního tábora a už dnes spřádáme nápady na ten příští. Kolem poloviny října bychom rádi měli připravené letošní táborové video společně s fotkami, jakmile je budeme mít připravené, dáme vám vědět. 

S přáním klidného prožití zbytku léta
Radim Fojtík

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Kurz čar a kouzel Harryho Pottera