Kurz čar a kouzel Harryho Pottera

 Vážení rodiče,

rádi bychom Vám zaslali bližší informace ohledně organizace našeho letošního tábora. V příloze naleznete podrobnější informace o odjezdu na tábor a následném návratu. Zároveň je součástí přílohy tohoto emailu několik formulářů, prosíme Vás o jejich vyplnění a odevzdání při odjezdu na tábor v Červené Vodě nebo při předání Vašeho táborníka nebo tábornice přímo v táboře. Snažili jsme se množství nutných dokumentů redukovat na minimální počet, přesto se nějaké té administrativě nevyhneme.

Během pobytu na táboře již neplatí žádná zvláštní opatření v souvislosti s Covid, i přesto budeme dbát zvýšené pozornosti na hygienu a zdravotní stav Vašich dětí.

Nezapomeňte, prosím, na každoroční potvrzení od praktického lékaře, že Vaše dítě je způsobilé pobytu na táboře. Jedná se o první dokument v příloze - Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na LT. Tento posudek Vám potvrdí praktický lékař Vašeho dítěte. Nenechávejte toto potvrzení na poslední chvíli, z naší zkušenosti víme, že během léta lékaři vybírají dovolené a někdy je obtížnější se k nim do ordinace dostat.

Rádi bychom Vás také upozornili na provedení takzvaného “zdravotního filtru” při přebírání Vašeho dítěte na tábor. Forma tohoto zdravotního filtru spočívá ve fyzickém převzetí veškerých dokumentů nutných pro pobyt Vašeho dítěte na táboře a v prohlídce vlasů Vašeho dítěte kvůli přítomnosti hnid nebo vší. Dle vyjádření hygienické stanice nesmíme dítě, u kterého se vyskytují vši nebo hnidy, přijmout na letní tábor. Proto prosím před odjezdem, ideálně několik dní po sobě, prohlédněte dětem vlasy, abychom předešli nepříjemné situaci, kdy bychom z tohoto důvodu museli vaše dítě při nástupu na tábor odmítnout.

Už nyní se těšíme, že budeme moci Vaše děti přivítat v naší Škole čar a kouzel v Domašově.

S přáním klidného léta
Radim “Brumbál” Fojtík
hlavní vedoucí LT Domašov

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Kurz čar a kouzel Harryho Pottera