Po stopách Kryštofa Kolumba

Termín: 1. 8. - 15. 8. 2020 Místo: Domašov, Bělá pod Pradědem Hlavní vedoucí: Ing. Radim Fojtík Autor hry: Vlkouš, Lucka, Ondra

Oznámení o zrušení tábora

Vážení rodiče,
bohužel vám musíme oznámit, že letošní tábor plánovaný na termín 1. 8. - 15. 8. 2020 jsme se po interní diskusi rozhodli zrušit a nepořádat. Je nám to moc líto, protože jsme letošním přípravám věnovali již desítky hodin. Současná situace a nastavená pravidla pro náš typ tábora nám ale neumožňují, abychom jej dokázali uspořádat v souladu s vydanými opatřeními v souvislosti s nákazou Covid-19.

Kromě technických podmínek, jako jsou např. tekoucí pitná voda v umývárnách, každodenní dezinfekce veškerého vybavení a nebo např. povinnost veškerého kuchařského personálu nosit bílý plášť, roušku a obličejový štít jsou nesplnitelné podmínky týkající se pohybu dětí a personálu po táboře. Dle nařízení se mohou děti po celých čtrnáct dnů volně pohybovat pouze v rámci svého oddílu, dle rozdělení po oddílech musí být i ubytované a nesmí se potkávat s dětmi z jiných oddílů. Volně se potkávat děti nesmí ani v osobním volnu. Takto separovaně musíme zajistit i výdej stravy nebo provádění ranní a večerní hygieny. Zároveň jsou vyloučené skupinové aktivity, jako jsou např. večerní táborové ohně nebo mezioddílové hry. Z pohledu personálu musíme zajistit, aby personál kuchyně nepřišel do kontaktu s ostatními osobami a např. hospodář musí v podstatě tábor strávit v separaci. Omezení pro volný pohyb platí i pro vedoucí oddílů a instruktory.

Ač se výše uvedené důvody mohou zdát nesmyslné, konzultovali jsme třikrát nezávisle na sobě tyto požadavky na krajské hygienické stanici v Šumperku, která má náš tábor na starost. Bohužel jsme u všech zmíněných bodů a v podstatě i všech ostatních byli ujištěni, že jsou platné a je potřeba je dodržovat. Případná kontrola bude jejich plnění vyžadovat. V tomto nastavení náš tábor postrádá smysl, proto jsme se rozhodli jej letos neuspořádat.

Cítíme velkou zodpovědnost za vaše děti, ale za těchto podmínek nejsme schopni zajistit plnohodnotný a zároveň bezpečný tábor pro ně ani pro nás. Mohli bychom uvažovat, že bychom nastavená pravidla ignorovali a fungovali dle našich léty prověřených standardů, nicméně právě ona zodpovědnost nám to nedovoluje.

Zda tábor pořádat, či nepořádat jsme konzultovali i s majiteli domašovské základny, jejich postoj je totožný jako náš. Na základě nastavených podmínek se rozhodli tábor vůbec nestavět, oba své letošní tábory zrušit a během léta připravit základnu pro příští roky tak, aby technicky splňovala nové požadavky. Obáváme se, že část letos nově nastavených pravidel bude od příštího roku považována za standard. Pevně však věříme, že volný pohyb dětí a dospěláků bude opět možný.

Peníze za již uhrazené poukazy vám vrátíme v plné výši zpět na váš účet. Pokud si přejete peníze vrátit na jiný účet, než ze kterého proběhla platba, zašlete, prosím, do 7. 6. 2020 nové číslo účtu a jméno dítěte, ke kterému se platba váže. Po tomto datu bychom vám peníze poslali zpět.
 
Věřte mi, že sám za sebe z tohoto rozhodnutí nemám radost. Většina z nás na přípravě letošního tábora pracovala již od zimy a věnovala letošnímu táboru spoustu svého volného času. Zároveň chápu vaše starosti s organizací času prázdnin vašich dětí, když najednou z harmonogramu vypadne 14 dní

Pevně věřím, že současná situace pomine a život nás všech se vrátí k normálu. Stejně tak snad bude možné příští rok uspořádat tábor tak, jak jsme na něj všichni zvyklí. Budu doufat, že na nás nezanevřete, a příští rok, až vás opět oslovíme s nabídkou letního tábora v Domašově, tak nám zachováte přízeň jako doposud. V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici na táborovém mailu info@tabor-domasov.cz.

Přeji vám všem pevné zdraví a budu se těšit na shledání v lepších časech.

Radim Fojtík
Hlavní vedoucí tábora Domašov
PS Hraničář Červená Voda

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Po stopách Kryštofa Kolumba