Alenka v říši divů

Kapacita tábora je naplněna z 93%.
Zbývá posledních 6 míst.

S dětmi se rádi setkáváme i mimo tábor!

Během řady let, co se věnujeme práci s dětmi, se některé akce vryly přímo pod kůži. Staly se z nich tedy stálice, na kterých se každý rok můžeme společně setkat. A to jak s dětmi, co s námi jezdí na letní tábory, tak i s těmi ostatními.

Ledová Praha

Ledová Praha je tradiční akce, jejímž cílem je zpestřit dětem pololetní prázdniny nabídkou návštěvy hlavního města Prahy s poznáváním historických a kulturních pamětihodností. Akce je celorepubliková a všechny děti a doprovod mají zvýhodněné vstupné do muzeí, expozic a sportovních areálů a podobně. Děti se na akci sjíždí téměř z celeé republiky (konkrétně u naší skupiny).

Taneční maratón

Pokud má vaše dítě rádo hudbu a tanec, přijeďte na naší každoroční taneční soutěž, kde soutěží děti v různých věkových kategoriích v tanečním maratonu. Cílem je odtancovat určenou taneční dobu. Hodnotí se vytrvalost, kreativita, oblečení, tedy vše, čím může vaše dítě zaujout. Pro každého účastníka je připravena cena. Každý je za svoji účast ohodnocen. Tato akce se koná na přelomu února a března.

Sjíždění na lodích

Vodní turistika je v České Republice velmi oblíbeným a rozšířeným sportem. Sjet si několik těžších peřejí nebo se jen tak nechat kolébat na volně tekoucí řece je skvěle strávený volný čas. Naše VODA se nese v duchu vodácko-turisticko-expediční akce. Nejsme jenom na vodě, ale spoustu zábavy si užijeme v kempech, historických památkách podél toků, lezení po skalách či jejich slanění, společenských aktivitách a večerech strávených v kruhu ohně za doprovodu kytary.

Červenovodský sedmiboj

Říjnové setkání nejen táborníků u příležitosti sportovního klani v klasickem desetiboji bez tri disciplin,  ktere pro bezneho smrtelnika nejsou bezpecne (tyc, vyska, prekazky).

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Alenka v říši divů