Po stopách Kryštofa Kolumba

Termín: 1. 8. - 15. 8. 2020 Místo: Domašov, Bělá pod Pradědem Hlavní vedoucí: Ing. Radim Fojtík Autor hry: Vlkouš, Lucka, Ondra

O táboru

Termín: 1. 8. - 15. 8. 2020 Místo: Domašov, Bělá pod Pradědem Hlavní vedoucí: Ing. Radim Fojtík Autor hry: Vlkouš, Lucka, Ondra

Pravidla pro závazné přijetí dítěte

Rozhodným okamžikem pro potvrzení účasti bude datum zaplacení poukazu. To znamená, že samotné zaslání přihlášky negarantuje účastnické místo na táboře.

Pokyny pro rodiče

Bližší informace o konání tábora vám budou zaslány na uvedený e-mail nejpozději do 30. 6. 2020. V pokynech obdržíte např. seznam věcí, které sbalit dítěti do kufru, další dokumenty k vyplnění (např. potvrzení od lékaře apod.) nebo přesný čas odjezdu na tábor a příjezdu z tábora.

Nově bereme děti od první třídy

Pro letošní rok jsme se rozhodli v zájmu vyšší dynamičnosti tábora nebrat s sebou na tábor děti předškolního věku. Podmínkou účasti dítěte na letošním táboře je tedy ukončená první třída základní školy.

Pobyt pouze po celou délku tábora

Druhou novinkou pro letošní rok je, že preferujeme děti, které s námi na táboře stráví celých 14 dní. Za celý pobyt budeme počítat i ty děti, které dorazí na tábor o den později než je oficiální datum zahájení tábora nebo odjedou o jeden den dříve, než je oficiální ukončení. Děti, které budou moci zůstat na táboře kratší dobu, budou na tábor přijaty až v případě, že nenaplníme kapacitu tábora dětmi s pobytem na celých 14 dní.

Prevence výskytu vší na táboře

Zároveň vás již nyní upozorňujeme na pravidla týkající se možného výskytu vší. Poslední roky se u dětí stále častěji objevují vši. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste dětem před táborem hlavy řádně (i několikrát) zkontrolovali. Při předání dítěte na tábor dojde zástupcem PS Hraničář ke kontrole vší a hnid. Děti, které budou jevit známky výskytů vší nebo hnid, nebudou na tábor přijati a budou vráceni zákonným zástupcům.

Omezení možnosti dopravy na tábor a zpět

S tímto opatřením souvisí i redukce možností přepravy dětí na tábor a z tábora. Pro letošní rok jsme připravili dvě možnosti přepravy dětí na tábor - buď společně autobusem z Červené Vody, nebo dopravou po vlastní ose na tábor. Stejným způsobem budeme řešit i možnosti dopravy dětí z tábora.

Storno poplatky

  • Zrušení účasti do 30. 6. 2020 - vracíme 100% zaplacené částky
  • Zrušení účasti od 1. 7. 2020 - vracíme 75% zaplacené částky a poměrnou část zbytku ceny poukazu podle počtu absolvovaných dní na táboře
  • Neumožnění nástupu na tábor z důvodu výskytu vší nebo hnid ve vlasech dítěte v den zahájení tábora - vracíme 75% zaplacené částky

Zrušení účasti na táboře musí proběhnout elektronicky, a to zaslaným emailem na info@tabor-domasov.cz.

Zdůvodnění storno podmínek

V době před táborem jsou uhrazené veškeré poplatky za tábořiště (nájem), objednaná doprava, nakoupený provozní materiál, dle počtu účastníků objednané potraviny, u partnerů - dodavatelů nahlášená odběrová množství. Na druhou stranu nedokážeme ovlivnit např. zdraví přihlášených dětí ani jiné okolnosti tohoto typu. Maximálně se však pokoušíme vyjít vstříc rodičům a především dětem, pro které tábory pořádáme.

  • Storno poplatek se nehradí v případě závažných rodinných důvodů či nemoci účastníka (nutno doložit lékařskou zprávou do 3 dnů po začátku tábora). Za závažné rodinné důvody se považuje např. úmrtí v rodině, nástup dítěte do lázní apod (opět nutno doložit do 3 dnů od začátku tábora). Za závažný důvod není považována koupě výhodného last-minute zájezdu.
  • Storno podmínky ze strany provozovatele PS Hraničář: Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit tábor v případě, že jeho obsazenost bude nižší než 65 dětí v termínu 1 měsíc před zahájením tábora. V takovém případě budou složené úhrady vráceny plátcům zpět v plné výši nejpozději do 14ti kalendářních dnů od oznámení zrušení tábora.
  • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 1. 2. 2020

Potvrzení o pobytu dítěte na ozdravném pobytu

Většina pojišťoven nabízí proplacení celé nebo částečné částky za pobyt dítěte na ozdravném pobytu. V našem případě na letním táboře. Zjistěte si u vaší pojišťovny, zda vám tuto možnost nabízí a pokud ano, jaké má podmínky na proplacení.

Na námi vydaném potvrzení pro pojišťovny dostanete následující údaje. Jméno, adresu a datum narození táborníka (bez RČ, které nemáme k dispozici). Dále uhrazenou částku za pobyt, termín pobytu, iniciále organizátora (název, adresa, IČO), datum vystavení potvrzení a podpis našeho zástupce s razítkem organizace.

Pokud vaše pojišťovna vyžaduje speciální formulář, předejte nám jej u předání táborníka v den zahájení tábora nebo kdykoliv před zahájením tábora.

WWW.TABOR-DOMASOV.CZ

Na těchto webových stránkách naleznete vždy aktuální informace. Před táborem na web vyvěšujeme informace o dopravě, pokyny pro zákonné zástupce a podobně.

V průběhu tábora na web umísťujeme kroniky za každý den, jejichž obsah tvoří popis toho, co zrovna děláme doplněné o fotky z daného dne. V poslední době se nám daří web udržovat “čerstvý” v rámci hodin. Tedy, co ráno děláme, vidíte na našem webu již kolem poledne.

Máme také skupinu na Facebooku, kde rovněž udržujeme aktuální informace o dění na táboře.
Na Facebook se dostanete přes odkaz www.tabor-domasov.cz/facebook.

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Po stopách Kryštofa Kolumba