Po stopách Kryštofa Kolumba

Kronika

Jsme tady

Ahoj! Konečně jsme dopluli do tábora a zabydlujeme se do svých provizorních příbytků. Počasí nám přeje, nikdo nepřelít přes palubu. Kam se vydáme za chvíli? To jest ve hvězdách.

Odpoledne

Po zabydlení našich kajut jsme poprvé vypluli na moře (vyběhli do lesa nad táborem) a vybojovali si v prvních několika hrách barvu svých posádkových plachet (barvu triček). Při naší plavbě jsme narazili na trosečníka, který nás zavedl na místo, kde měl být ukryt deník samotného Kryštofa Kolumba. Deník jsme skutečně vykopali a zítra se vypravíme v jeho stopách. Naši flotilu povede Frederick Kolumbus, prapotomek velkého mořeplavce. Večer jsme usedli k táborovému ohni, poprvé si zazpívali hymnu a Frederico nám představil plány pro dny příští. To je pro dnešní půlden vše a zítra začneme naplno, ahoj !

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Po stopách Kryštofa Kolumba