Po stopách Kryštofa Kolumba

Kronika

Oficiální fotografie

Jako jeden z posledních příspěvků do online kroniky tu pro vás máme oficiální fotografie, které jste dostali vytištěné na památku. Teď už překvapení nepokazí :-)

Závěrem

Pro letošek se s vámi loučíme, děkujeme za spoustu “lajků” a hezkých komentářů a těšíme se zase za rok !

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Po stopách Kryštofa Kolumba