Po stopách Kryštofa Kolumba

Kronika

Barevná strategie

Další nádherný slunečný den a velká dopolední hra. Tentokrát jsme byli v roli plánovačů a stavitelů měst na americké pevnině. Část z nás získávala v soubojích materiál různé barvy, vybraní stratégové jej skládali do předepsaných obrazců. Kromě rychlosti nohou jsme tak prověřili svoje schopnosti přemýšlet a domluvit se v týmu.

Zpěvníček

V horním menu si zde na stránkách můžete stáhnout zpěvník nejoblíbenějších táborových písní

Klidné odpoledne

Po velkých hrách přišlo na řadu klidnější odpoledne. Běžel se závod jednotlivců a ve zbylém čase posádky soupeřily mezi sebou přímo v táboře. Také jsme hráli rychlovku spočívající v nalezení a splnění různých netradičních drobných úkolů.

Opékání

K večeru jsme dostali úkol postavit si v táboře malé ohníčky na opečení buřtů. Na to jsme se těšili, dokonce jsme za opékání napsali petici :-) Posbírali jsme dřevo a pustili jsme se do neodmyslitelné součásti každého tábora. Protože počasí vypadá i nadále příznivě, máme v plánu dnešní noc přespat pod širou oblohou. Zítra vám dáme vědět !

Spaní pod širákem

Spaní pod širákem sa vydařilo skvěle, už jsme všichni zpátky v táboře a těšíme se na další pěkný den.

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Po stopách Kryštofa Kolumba