Po stopách Kryštofa Kolumba

Kronika

Závěr

Nadešel poslední herní den. Na programu byla pouze velká závěrečná hra. Každá posádka hájila svoje dvě vlajky a snažila se ukořistit cizí. Boj probíhal pomocí strhávání fáborků z ramene. Domluvená spojenectví vzala rychle za své a strhl se boj všech proti všem. Někteří počet svých vlajek navýšili, jiní o ně přišli. Po hře a po obědě nás čeká balení a uklízení. K večeru jsme měli poslední nástup v hábitech, slyšeli poslední výsledky a dostali poslední bobříky. Po setmění následoval tradiční rituál - iluminace. Svíčky zapálené od svých kamarádů jsme umístili tam, kde nám bylo na táboře nejlépe. Potom byl zapálen poslední táborový oheň ve tvaru majáku. Dozvěděli jsme se výsledky celotáborové hry a dostali svůj podíl na pokladu. Ještě si naposledy pozpíváme a zítra už se uvidíme. Dobrou noc !

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Po stopách Kryštofa Kolumba