Po stopách Kryštofa Kolumba

Kronika

Dopolední plavba

Dnes ráno nám chvilku zapršelo, ale hrát se dalo, i když jsme si pro jistotu museli vzít pláštěnky. Na naší plavbě nás tentokrát zdržela pirátská loď, ale opět jsme se ubránili a pokračovali v plavbě. Cestou jsme u jednoho ostrova narazili na zátoku vraků. Museli jsme zmapovat kde se nacházejí nebezpečná skaliska aby jsme nedopadli jako naši předchůdci. Počasí se drží a palubní meteorolog nečeká žádný velký déšť, takže po poledním klidu budeme v naší výpravě pokračovat.

Doplňování surovin

V poledním klidu jsme odpočívali nebo se zabývali lovením ”bobříků”, čili tábornickým dovednostem. Plavba zdárně pokračuje, postupujeme vpřed. Na jednom z ostrovů jsme doplňovali zásoby surovin a museli jsme je co nejrychleji dopravit na lodě, protože se v okolí pohybují korzáři. Počasí nám přeje, není žádné velké vedro a neprší.

Stezka odvahy

Už jsme se chystali na kutě, když náhle Frederico zavolal, že vidí pevninu! Rozhodli jsme se, že se vydáme ještě ten večer na průzkum. Po cestě jsme viděli spoustu strašidel a duchů, a tak jsme se raději vrátili na lodě do svých kajut a budeme zítra plout dál.

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Po stopách Kryštofa Kolumba