Po stopách Kryštofa Kolumba

Doprava

Doprava na tábor

Vámi preferovaná doprava byla součástí přihlášky. Pokud si nepamatujete, kterou možnost jste vyplnili, napište nám na e-mail info@tabor-domasov.cz. Pokud jste způsob dopravy neuvedli, informujte nás o ní obratem. V případě, že dopravu nenahlásíte, budeme předpokládat vlastní dopravu.

Červená Voda, Hanušovice

Doprava Autobusem
Sraz 10:30 u budovy ZŠ v Červené Vodě
⇒ Hanušovice 12:00 před budovou vlakového nádraží
Kontakt Radim Fojtík
Tel: 603 417 959
E-mail: 4gsyQOQlW9BBM2eeWlBFO1p

Vlastní doprava

Příjezd od 13:30 do 15:00
Kontakt Radim Fojtík
Tel: 603 417 959
E-mail: 4gsyQOQlW9BBM2eeWlBFO1p

Převzetí dítěte

  • Dítě předejte na místě srazu zástupci PS Hraničář a předejte mu všechny potřebné dokumenty:
    • Řádně vyplněné a podepsané dokumenty s označením “Dodatek k pobytu na LT” - celkem 7.
    • Zdravotní průkaz (modrý - není však nutný, pokud je řádně vyplněn Závazný pokyn dětského lékaře - dodatek č. 1).
    • Kopie kartičky pojištěnce (stačí čitelná černobílá kopie).
  • Předejte osobní léky dítěte.
  • Ujistěte se, že vaše dítě nemá vši nebo hnidy. Pokud ano, dítě v takovém stavu na tábor nesmí! Během předání dítěte proběhne kontrola vlasů dítěte.
  • V případě nástupu po cestě mějte vše připravené, aby předání dítěte proběhlo co nejrychleji.

Doprava z tábora

Červená Voda, Hanušovice

Doprava Autobusem
Příjezd 12:30 k budově ZŠ v Červené Vodě
⇒ Hanušovice 12:00 před budovou vlakového nádraží
Kontakt Radim Fojtík
Tel: 603 417 959
E-mail: 4gsyQOQlW9BBM2eeWlBFO1p

Vlastní doprava

Odjezd od 9:00 do 10:00
Kontakt Radim Fojtík
Tel: 603 417 959
E-mail: 4gsyQOQlW9BBM2eeWlBFO1p

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Po stopách Kryštofa Kolumba