Kurz čar a kouzel Harryho Pottera

Táborová hymna

Každý rok máme pro táborníky připravenou hymnu, která je složena na téma táborové hry. Zpívá se na začátku každého táborového ohně. Zpravidla ji umí zpívat všechny děti, protože je vždy textově i hudebně jednoduchá.

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Kurz čar a kouzel Harryho Pottera