Kurz čar a kouzel Harryho Pottera

Kronika

Dopoledne

Dnešní dopoledne jsme věnovali nakupování kouzelnických potřeb. V lese bylo otevřeno několik obchodů a tržiště. Vybavili jsme se hůlkami, váhami, knihami a vůbec vším potřebným pro studium. Po svačině jsme trénovali proměňování. Ve dvojicích jsme ze sebe dělali různá zvířata a předváděli je profesorům a prefektům. Kromě několikaminutové přeháňky, která ani nestojí za řeč, máme hezké počasí a příjemné teplo na sluníčku.

Olympiáda

Odpoledne byla na programu “olympiáda” - osm stanovišť po táboře, kde jsme si mohli zasoutěžit v kouzelnických dovednostech. Pořadí jsme si mohli vybrat podle libosti. Po svačině v podobě Bradavic jsme dokončili olympijské klání, každý musel absolvovat všechny disciplíny.

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Kurz čar a kouzel Harryho Pottera