Kurz čar a kouzel Harryho Pottera

Kronika

Ztráty nálezy

K vyzvednutí v Červené Vodě nebo při rychlé odezvě můžeme někam přiblížit

Konec

Poslední kouzelníci a kouzelnice byli dopraveni do mudlovského světa, tábor je definitivně za námi. Děkujeme za důvěru, se kterou jste nám svěřili svoje děti a za pozornost a spoustu milých reakcí na sociálních sítích. Tímto se s vámi pro letošek loučíme a těšíme se na příští rok!

Oficiální fotografie

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Kurz čar a kouzel Harryho Pottera