Kurz čar a kouzel Harryho Pottera

Kronika

Závěrečná hra

Dnes byla na programu závěrečná hra, poslední možnost jak ještě promluvit do pořadí kolejí. Plnili jsme úkoly na stanovištích v širokém okolí tábora. Odpoledne jsme věnovali balení a úklidu. Před večeří jsme se naposledy oblékli do hábitů a sešli se na nástupu. Večer nás čeká poslední táborový oheň a na něm vyhlášení výsledků.

Poslední oheň

Po setmění jsme se shromáždili u připraveného táborového ohně a profesor Brumbál nás seznámil s výsledky celotáborové hry. Vítězná kolej z jeho rukou získala prázdninový školní pohár. Následovala tradiční iluminace - od svíčky nejmladšího z kouzelníků se plamínek přátelství rozšířil mezi všechny z nás. Svíčku jsme poté umístili tam, kde nám bylo na táboře nejlépe. Následovalo zapálení ohně, poslední táborová hymna a poslední táborové písničky. Nyní už máme po večerce a ukládáme se ke spánku. Zítra ahoj!

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Kurz čar a kouzel Harryho Pottera