Kurz čar a kouzel Harryho Pottera

Kronika

Rozdělení barev

Vítejte v Bradavicích! I letos vám budeme přinášet každý den várku fotek a zprávu o tom, co právě prožíváme. Dnešní den nám skoro celý propršel, ale s vydatnou pomocí svých prefektů jsme se zabydleli na svých kolejích. Z obvyklých her na první den jsme stihli jen stavbu modelu Bradavic z netradičního papírového materiálu pod střechou jídelny. Je to skoro až kouzelné, ale po propršeném dni se počasí umoudřilo. Rozřazovací ceremoniál jsme mohli absolvovat venku. Moudrý klobouk nám přidělil barvy našich kolejí. Dokonce máme v plánu první oheň.

Oheň

I večer nám počasí přálo a mohli jsme usednout k táborovému ohni. Poprvé jsme si společně zazpívali hymnu a po ní spoustu dalších táborových písniček. Stihli jsme se uložit před příchodem nočního deště. Ten jsme všichni bez problémů prospali.

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Kurz čar a kouzel Harryho Pottera