Z pohádky do pohádky

Kronika

Neděle 28.7.

První noc strávenou na táboře jsme zvládli bez problémů. Po probuzení jsme protáhli těla na rozcvičce a posnídali obložené chleby. Na prvním nástupu jsme se s Fantomasem domluvili, že se v naší říši budeme chovat slušně a udžovat pořádek. Aby každý pochopil třídění odpadů, sehráli naši králové názornou ekoscénku. Teď se chystáme na prohlídku širšího okolí tábora, abychom věděli, kde všude budeme hrát a soutěžit. Před obědem si ještě vyrobíme měšce, do kterých budeme ukládat svoje vydělané zlaťáky.

Výroba měšců

Po návratu z prohlídky okolí jsme se pustili do výroby měšců. Vyzdobili jsme si je motivy svých království nebo protě tím, co se nám líbilo. Před obědem ještě ti, kteří měli službu, pomáhali nařezat dříví. K obědu jsme dnes měli vývar a kuřecí na paprice se špeclemi. Teď máme polední klid a těšíme se na další soutěže.

Odpoledne

Odpoledne se běžel letošní první závod jednotlivců. Museli jsme být pozorní a najít a zapamatovat si písmenka rozvěšená po trase. V táboře jsme z nich sestavovali co nejvíce slov. Mladším z nás pomohli králové nebo rádcové. Zároveň s jedotlivci probíhala mezioddílová klání v přehazované, střelbě ze vzduchovky a brennballu. Po večeři začaly padat první kapky, tak jsme nástup udělali pod střechou jídelny. Dostali jsme svoje první diplomy. Na plánovaný oheň zatím počasí nevypadá, uvidíme.

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Z pohádky do pohádky