Z pohádky do pohádky

Kronika

Olympiáda

Dnešní slunečné dopoledne je vyhrazeno trénování naší kondice, kterou budeme v honbě za Rumburakem určitě potřebovat. Ráno jsme zahájili táborovou olympiádu. Vztyčili jsme vlajku s pěti kruhy a složili slib. Pak už jsme se rozeběhli po disciplínách umístěných v táboře. Všichni právě běháme, skáčeme, vrháme a střílíme. Do oběda musí každý z nás navštívit všechna stanoviště, tak máme co dělat.

Pohádková cesta

Odpoledne jsme dostali možnost vytvořit si svůj vlastní pohádkový příběh. Vydali jsme se do lesů v okolí tábora a sledovali při tom legendu. Na každém stanovišti jsme přečetli kousek příběhu a rozhodli se, jak budeme pokračovat dál. Našim úkolem bylo zjistit od obyvatel Růžového království, kam upadl Rumburakovi úlomek našeho modrého krystalu.

Večer

Cestu jsme všichni zvládli, každý po svém. Vyluštili jsme závěrečnou hádanku a mohli do věštírny donést získaný úlomek krystalu. Večer jsme si v táboře udělali malé ohýnky a k večeři si v opekli buřty. Teď se podle tradice chytneme všichni za ruce do kruhu a zazpíváme si večerku. A potom už do hajan. Tak zase zítra !

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Z pohádky do pohádky