Z pohádky do pohádky

Kronika

Blokáda

Dnešní den bude probíhat v duchu pohádky Pyšná princezna. Po snídani jsme si zahráli jednu z nejoblíbenějších her – blokádu. Tentokrát jsme se snažili převážet zboží a unikat při tom královským výběrčím daní (naši vedoucí). V polovině hry se spustil déšť, tak jsme se přesunuli do jídelny a zazpívali si v doprovodu Eliščiny kytary. Protože mezitím přestalo pršet, zahrajeme si před obědem ještě jednu menší hru v táboře.

Odpoledne

Dopoledne jsme v táboře dohráli hru, ve které jsme vyzvídali a zapisovali různé informace o ostatních královstvích. Po obědě se zase udělalo hezky a dokonce vysvitlo sluníčko. Odstartoval proto další závod jednotlivců. Tentokát naši králové a rádci po trase pantomimou představovali různé profese. Našim úkolem bylo zapamatovat si je a v cíli napsat. Souběžně probíhala mezioddílová klání. Teď nás čeká svačina a po ní chceme vyrazit na nějakou další hru do lesa

Večer

Odpoledne se v našem ležení objevil Rumburak a z každého království odnesl jeho nejstaršího (dětského) člena. Všechny schoval se zavázanýma očima v lese. Když jsme se to dozvěděli, okamžitě jsme prohledali celé okolí a svoje kamarády dovedli zpátky. Teď se chystáme na slavnostní večerní nástup, kde dostaneme diplomy a poštu od vás, děkujeme ! Počasí nám celé odpoledne přálo, takže bychom měli večer opět usednout k táborovému ohni.

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Z pohádky do pohádky