Z pohádky do pohádky

Kronika

Pondělí 29.7.

Pondělí 29.07.2019 Déšť po včerejším nástupu sice ustal, ale na posezení u ohně to nebylo. Snad se to povede dnes ! Po snídani jsme vyběhli do lesa hledat ztracený střevíček princezny Jasněnky. Potkali jsme spoustu pohádkových bytostí, které nás posílaly křížem krážem přes celý les. Ale všem se podařilo střevíček najít. Zároveň se v táboře odehrávala další sportovní klání mezi královstvími. Letos poprvé se představila tradičně oblíbená hra Maršál a špion. Vycházející herní hvězdou se stává Brennball (obdoba baseballu nebo softballu). Takže do oběda máme všichni co dělat.

Rychlovka

Před obědem čarodějnice Černava odčarovala našim královnám a rádkyním střevíčky. Nenechali jsme je chodit bosé a pomohli jim střevíčky najít. Za chvíli se ozve trubka zvoucí nás k polední hostině (dnes vpřo knedlo zelo). Po obědě a poledním odpočinku se vydáme vstříc dalším dobrodrustvím.

Odpoledne

Odpoledne jsme ve vydali vysvobodit princeznu Jasněnku ze spárů zlé čarodějnice. Přitom jsme se dostali do křížku s havrany (představovanými našimi vedoucímí). Vyzbrojeni (papírovým) střelivem jsme se pustili do boje. Strhla se mohutná bitva, ve které jsme havrany na hlavu porazili. Donesli jsme je do svatyně naší vědmy, která zlomila jejich kouzlo. Po svačině (ovocný salát) jsme zjistili, že čarodějnice se vydala prozkoumat ztráty v řadách svých havraních bojovníků. Rozluštili jsme její poztrácené zápisky a princeznu konečně osvobodili.

Večer

Večer nám počasí přálo a mohli jsme zapálit oheň plánovaný už na včerejšek. Zazpívali jsme hymnu a několik písniček. Uprostřed ohně nás čerokněžník Vlkodlak vyslal na první letošní noční hru. Vypravili jsme se do lesa nad táborem a posbírali tam spoustu různobarevných světlušek. Byla to odměna od Sluneční paní za dnešní pomoc princezně Jasněnce. V táboře jsme se se svělýlky ještě patřičně „vyblbli“ a uložili se ke spánku. Ahoj zítra !

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Z pohádky do pohádky