Z pohádky do pohádky

Kronika

Úterý

Včera jsme si ještě u kytary zazpívali v jídelně, ale oheň jsme nechali na dnešek. Dopoledne bylo vyhrazeno závodu jednotlivců, který prověřil, jak dobře jsme se naučili různé tábornické dovednosti. Cestou nás čekala stanoviště s našimi králi a vázali jsme uzly, psali morseovkou, poznávali květiny a další. Království která zrovna neběžela závod sváděla souboje v přehazované, vybíjené nebo mafii v lese.

Poledne

V poledním klidu náš královský zásobovač Krajta otevřel svůj obchůdek. Dobroty šly na odbyt a nezbylo vůbec nic. Pomohli jsme kuchyni oškrábat brambory a když jsme byli skoro hotovi, přišel krátký silný déšť. Ten jsme přečkali v jídelně u kytary a teď už zase svítí sluníčko. Dáme si svačinu a po ní uvidíme podle počasí.

Maršál

Tábor se rychle vysušil do přijatelného stavu pro hraní her. Zahráli jsme si celotáborového Maršála a špiona. Hráči mají rozdané kartičky z hodností a při plácnutí po ramenou vyhrává ta vyšší. Po zahájení se začne tvořit zdánlivě neorganizovaná směs barev a pohybů. Království postupně odpadávají, dokud nezbyde poslední, vítězné. Tato oblíbená hra nám vydrží až do večeře.

Večer

Po večeři přišel na řadu slavnostní večerní nástup, na kterém jsme kromě jiného pogratulovali dnešnímu oslavenci. Poté byl zahájen pohádkový bál kde jsme si zatancovali nejen mezi sebou, ale i s králi, rádci a dokonce samotným Fantomasem. Počasí se umoudřilo dost na to, abychom zapálili táborový oheň. Zazpívali jsme několik písniček a černokněžník Vlkodlak nás poslal na hřiště vyznačená svíčkami. Úkolem bylo projít soupeřovou brankou se zapálenou svíčkou a zabránit v tomtéž soupeři. Svíčkový fotbal se vydařil a právě uléháme do spacáků. Dobrou noc !

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Z pohádky do pohádky