Z pohádky do pohádky

Kronika

Středa

Před budíčkem se nad námi přehnala krátká bouřka, ale všichni jsme ji přečkali bez úhony. Den v pohádce „S čerty nejsou žerty“ jsme proto začali krátkou hrou v jídelně. Nástup už se konal venku a dozvěděli jsme se, že potřebujeme najít po lese šest čertů, kteří nám podepíší propustku z pekla. Po stylové svačině (perník) jsme vyrazili a běhali po všech čertech, dokud jsme nezískali potřebné podpisy. Až všichni získají své propustky, bude nás čekat čertovsky dobrý oběd.

Bitva

Jak se praví v naší dnešní pohádce, smrtelníci spolu od počátku věků válčí. A tak jsme i my svedli velkou bitvu. Táborníci se rozdělili na dvě poloviny a na rameno dostali připnutý fáborek značící život. Každý z týmu také dostal tři vlajky. Cílem bylo získat co nejvíce soupeřových vlajek. Souboj mezi jednotlivými bojovníky spočíval ve snaze strhnout soupeři jeho fáborek. Byla to pořádá mela a právem je tato hra dlouhodobě jedna z nejvíce oblíbených.

Večer

Po tuhé bitvě dali černokněžníci všem království volno a každý si ho užil po svém – někdo s míčem, někdo u kytary v jídelně, někdo ve stanu. Povečeřeli jsme a pomalu se budeme ukládat ke spánku. Déšť se nám zatím vyhýbá, ale jsme ve střehu. Zítra ahoj !

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Z pohádky do pohádky