Z pohádky do pohádky

Kronika

Pátek

Dopoledne proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků včerejší olympiády. Tři nejlepší z každé disciplíny a kategorie dostali diplom. Ti nejúspěšnější v celkovém vyhodnocení se pak postavili na stupně vítězů a dostali medaile. Další na řadu přišla rychlá akční hra – každý měl na noze přivázaný balonek a úkolem bylo ho ochránit před prasknutím a zároveň popraskat co nejvíc ostatním. Při nastalé mele jsme se dokonale „vyblbli“.

Blokáda

Po obědě jsme si znovu zahráli Blokádu, kterou nám už jednou přerušil déšť. Tentokrát jsme měli štěstí a počasí bylo celou dobu výborné. Prolítali jsme křížem krážem celé okolí tábora a doručili spoustu nákladu. Následovala oddílová činnost, tentokrát jsme hráli fotbal, přehazovanou, mafii v lese nad kuchyní a stříleli ze vzduchovek.

Večer

Po svačině k nám sestoupila Večernice a nadělala nám nepořádek v nebeských tělesech. Museli jsme planety obejít a zjisti, které nejsou na svých místech. Během odpoledne se po táboře objevila spousta plakátů zvoucí na zítřejší atrakce, jsme zvědaví ! Pro dnešek ještě usedneme k táborovému ohni, který nám uvede scénka žlutého království o Popelce. Pak už všichni půjdeme do hajan … nebo ne ?

Pionýr, z. s.

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra

Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Www: Pionýr, z. s.
E-mail: pionyr@pionyr.cz

Letní tábor pro děti
Z pohádky do pohádky